วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ บริเวณห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 และอาคาร 18 ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบรวมอะไหล่ บริเวณห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 4 ชั้น 2 และอาคาร 18 ชั้น 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

850,650.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content