วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ณ ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยให้บริการ/Digital Branch ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ ณ ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยให้บริการ/Digital Branch ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content