วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Analog Camera) พร้อมอุปกรณ์ ณ ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยให้บริการ (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Analog Camera) พร้อมอุปกรณ์ ณ ธนาคารออมสินสาขา/หน่วยให้บริการ (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content