วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธี สอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ โดยวิธี สอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,198,250.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,198,250.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content