วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

957,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

957,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร