วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจสอบเสถียรภาพ Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

124,920,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

124,830,000.00

วันที่ประกาศ : 24 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร