วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนคารออมสินสาขา ชนิดเครือข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ธนคารออมสินสาขา ชนิดเครือข่าย พร้อมจ้างบำรุงรักษา แบบรวมอะไหล่ ระยะเวลา 3 ปี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

43,547,400.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

42,864,930.00

วันที่ประกาศ : 20 ก.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content