วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเหรียญ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์เครื่องนับคัดเหรียญ โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,400,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,401,600.00

วันที่ประกาศ : 23 มี.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content