วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญนนทบุรี อาคารแอทสาทร อาคารรุ่งโรจน์ และศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2565

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อน้ำดื่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างในธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ศูนย์จัดเก็บเอกสารสำคัญนนทบุรี อาคารแอทสาทร อาคารรุ่งโรจน์ และศูนย์จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ปี 2565

วงเงินงบประมาณ

3,074.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,663.00

วันที่ประกาศ : 23 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content