วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) สำหรับ InternetZone พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้ออุปกรณ์ Intrusion Prevention System (IPS) สำหรับ InternetZone พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

28,661,600.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

28,552,800.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content