วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเก้าอี้ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

801,500.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

442,100.00

วันที่ประกาศ : 3 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร