วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่อง SCANNER จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อเครื่อง SCANNER จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

วงเงินงบประมาณ

3,283,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,273,000.00

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร