วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

30,738,960.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

30,738,960.00

วันที่ประกาศ : 24 มิ.ย. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content