วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำปฏิทินสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

720,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

720,000.00

วันที่ประกาศ : 26 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content