วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสงขลา 1 จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสงขลา 1 จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,498,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,498,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content