วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตกระเป๋าช้อปปิ้งแคนวาส โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผลิตกระเป๋าช้อปปิ้งแคนวาส โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

4,984,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

4,984,000.00

วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content