วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างทำซองกระดาษใส่เอกสาร จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,220,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,220,000.00

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content