วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกุญแจเข้ารหัส (Key Management) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการจัดการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกุญแจเข้ารหัส (Key Management) ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

11,304,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

8,538,600.00

วันที่ประกาศ : 5 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content