วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงพื้นที่สำนักงานธนาคารออมสินสาขาไอที สแควร์ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,083,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,083,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร