วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) และการ Scanning ๑ ปี ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบริการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากภายนอก (Threat Intelligence) และการ Scanning ๑ ปี ด้วยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

3,600,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,600,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content