วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ให้บริการภายนอกมาดำเนินงานแทน (Outsource) งานรับเข้าและนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ครั้งที่ 2

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างผู้ให้บริการภายนอกมาดำเนินงานแทน (Outsource) งานรับเข้าและนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ ครั้งที่ 2

วงเงินงบประมาณ

11,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,973,640.00

วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content