วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินงานแทน (Outsource) งานรับเข้าและนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างผู้ให้บริการภายนอกดำเนินงานแทน (Outsource) งานรับเข้าและนำจ่ายพัสดุไปรษณียภัณฑ์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

11,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

7,973,640.00

วันที่ประกาศ : 2 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร