วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบภายนอกเครื่องบริการอิเล็กทรอนิกส์ (Self Service) นอกสถานที่ ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

19,740,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

19,740,000.00

วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร