วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะและเก้าอี้ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะและเก้าอี้ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

861,724.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

861,724.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร