วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาองครักษ์ จังหวัด นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาองครักษ์ จังหวัด นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content