วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องรับบัตร (Mobile Point of Sale : MPOS) จำนวน 595 เครื่อง สำหรับให้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องรับบัตร (Mobile Point of Sale : MPOS) จำนวน 595 เครื่อง สำหรับให้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,499,000.00

วันที่ประกาศ : 21 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร