วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประการาคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต Web Base Application และ Web base Application รองรับกรมธรรม์ 3 แบบ ระยะเวลา 4 ปีปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประการาคากลางจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสงเคราะห์ชีวิต Web Base Application และ Web base Application รองรับกรมธรรม์ 3 แบบ ระยะเวลา 4 ปีปี โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content