วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประการศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารออมสินสาขาเพชรสมุทร จ.สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,729,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,729,000.00

วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร