วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขายโสธร จังหวัดยโสธร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขายโสธร จังหวัดยโสธร วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

584,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร