วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA จำนวน 142 ชุด ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (ครั้งที่ 2)

ประการจัดซื้อจัดจ้าง เช่าเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA จำนวน 142 ชุด ระยะเวลา 5 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์ (ครั้งที่ 2)

วงเงินงบประมาณ

19,530,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

15,123,000.00

วันที่ประกาศ : 25 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content