วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า – ออก (Door Access Control) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ภาค จำนวน 7 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการผ่านเข้า – ออก (Door Access Control) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และศูนย์คอมพิวเตอร์ภาค จำนวน 7 ศูนย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content