วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกวดราคาซื้อเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานสงเคราะห์ชีวิต พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

30,440,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

29,960,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content