วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 376 Licenses ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office จำนวน 376 Licenses ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

7,786,960.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร