วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อระบบเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytic) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Skip to content