วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน ๖๔๕ สาขา ๒ สำนัก และเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดธุรการสาขา จำนวน ๔๔ เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ชุดสาขา จำนวน ๖๔๕ สาขา ๒ สำนัก และเครื่องคอมพิวเตอร์ ชุดธุรการสาขา จำนวน ๔๔ เครื่อง พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา ๔ ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content