วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างเหมาพนักงานบริการ Call Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Skip to content