วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ สมุดฝากเงินธนาคารออมสิน จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

25,758,000.00

วันที่ประกาศ : 8 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร