วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋า สำหรับลูกค้า GSB GEN CARD ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างผลิตของสมนาคุณประเภท กระเป๋า สำหรับลูกค้า GSB GEN CARD ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

7,030,000.00

วันที่ประกาศ : 4 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร