วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกวดราคาจ้างผลิตกระปุกออมสินเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วงเงินงบประมาณ

7,500,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร