วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (อส.56 แบบอ่อน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (อส.56 แบบอ่อน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,304,000.00

วันที่ประกาศ : 22 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร