วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกวดราคาจ้างทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (อส.56 แบบอ่อน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างทำบัตรตัวอย่างลายมือชื่อ (อส.56 แบบอ่อน) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,304,000.00

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร