วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศราคากลาง > “ปค. 5/2559 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการจัดทำกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 (IT Governance) โดยวิธีคัดเลือก”

“ปค. 5/2559 ประกาศราคากลาง เรื่อง จ้างที่ปรึกษาการจัดทำกระบวนการตามมาตรฐาน ISO/IEC 38500:2015 (IT Governance) โดยวิธีคัดเลือก”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content