วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและผู้ให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร (Social Media Analytic and Insight) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2561”

“ที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคและผู้ให้บริการบนสื่อสังคมออนไลน์และแหล่งข้อมูลออนไลน์ในกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคาร (Social Media Analytic and Insight) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง : มีนาคม 2561”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513
Skip to content