วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินอนุมัติต่อสัญญาการเช่าช่วงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกทเวย์ เอกมัย ปี 65-68

ตารางแสดงวงเงินอนุมัติต่อสัญญาการเช่าช่วงพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเกทเวย์ เอกมัย ปี 65-68

วงเงินงบประมาณ

6,914,213.97 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,914,213.97 บาท

วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content