วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแอทสาทร ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาแอทสาทร ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

10,910,034.80 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

10,910,034.80 บาท

วันที่ประกาศ : 22 ส.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content