วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาโลตัส พระราม 4 ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

6,529,028.31 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,529,028.31 บาท

วันที่ประกาศ : 21 ก.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content