วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทองหล่อ ปี 65-68

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาทองหล่อ ปี 65-68

วงเงินงบประมาณ

12,130,085.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,130,085.- บาท

วันที่ประกาศ : 28 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content