วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาการเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

3,639,035.-บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,639,035.-บาท

วันที่ประกาศ : 11 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content