วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาละไม ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาละไม ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

1,489,735.- บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,489,735.- บาท

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content