วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศเช่าอสังหาริมทรัพย์ > ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุน ปี 66-69

ตารางแสดงวงเงินต่อสัญญาเช่าอาคาร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารออมสินสาขาบ้านตาขุน ปี 66-69

วงเงินงบประมาณ

1,460,077.68 บาท

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,460,077.68 บาท

วันที่ประกาศ : 7 ธ.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content